KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı : Kam Bilgi Teknolojileri A.Ş. Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. No:266/A İç Kapı No:18 Çankaya/Ankara Telefon : 0312 9114455 E-posta : destek@kambilgi.com.tr

1.2. ALICI

Unvanı : İşbu maddede belirtilen satışı yapılan ürünlere ait web sitesi üzerinden sipariş veren/ürün temininde bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.

2.KONU

İşbu sözleşme, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Alıcı hizmeti satın alırken Satıcı’ya ilettiği her türlü bilginin ve hizmeti kullanırken göstereceği her türlü bilginin(üye/çalışanlarına ait bilgiler dahil) doğruluğunu teyit, kabul ve beyan eder.

3.HİZMETİN TANIMI

3.1.Bu sözleşme konusu hizmet, SATICI’nın  https://pirameet.com.tr/  adlı internet sitesi üzerinden verdiği Pirameet Video Konferans Yazılımı Hizmetlerini ifade eder.

3.2.Hizmetin temel özellikleri; Pirameet, süreli kullanımlı farklı paket çeşitleriyle satın alınabilen, kullanımı kolay, kullanıcılarına güvenli ve yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme imkanı sunan bir video konferans sistemdir.

Pirameet, toplantı odasının linkini paylaşarak Web sitesi üzerinden toplantı yapılmasını sağlayan, toplantılarınızı canlı yayın servislerimizle sosyal medya ve kurumsal web sitenizde yayınlayabileceğiniz, toplantı ve görüşme sonrası alınan kararların nitelikli e-imza sertifikası ile imzalanabilmesine imkan veren işleve sahip, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip, toplantı ses ve görüntülerinin uçtan uca şifrelenerek gizli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, oylama, anket yapma, toplantıdan çıkartma, tutanak oluşturma gibi aktiviteleri sunan video konferans sistemidir.

4.KULLANIM İLKELERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1.ALICI Pirameet’i kullanırken:

·      Hesap bilgileri kapsamında yanlış bilgi vermeyeceğini, hesabını başkasına kullandırmayacağını ve hesabının giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, rızası olmaksızın bir başkasının kimliği altında hareket etmeyeceğini ya da yanıltıcı olarak bir başkasının, kurumun ya da organizasyonun hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyeceğini,

·       Pirameet’i yanlış, yanıltıcı, aldatıcı bilgiler yaymak amacıyla veya yasadışı, izin verilmeyen bir iletişimi gerçekleştirmek amacıyla kullanmayacağını,

·       Pirameet’i şahsi kullanım amacıyla bağdaşması mümkün olmayacak şekilde, normal kabul edilmeyecek biçimde veya ticari amaçlarla (yeniden satış vb.) kullanmayacağını,

·       SATICI tarafından izin verilmedikçe, şahsi olmayan amaçlarla kullanmayacağını,

·       Pirameet’in kullanımına imkan veren tüm bilgilerin, kullanım ve yönetiminden bizzat sorumlu olduğunu, Pirameet’e giriş yaptığın cihazlardan gerçekleştirilen her işlemin bizzat tarafından gerçekleştirilmiş addedileceğini ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı surette kullanılması (örneğin üçüncü bir kişiye ait cihazdan giriş yapıldıktan sonra çıkış yapmayı unutmanız sebebiyle hesap erişiminin kaybedilmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi), kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu,

·       Pirameet’i modifiye etmeyeceğini, bozmayacağını, hecelemeyeceğini, güvenlik ve içeriklerin korunması için kullanılan özelliklere dolanmayacağını ya da tersine mühendislik vb. yollarla Pirameet’e müdahale etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü kişilere destek vermeyeceğini,

·       Bilinçli bir şekilde virüs, Truva atı programı (Trojans), kurt (worms), yazılım bombası (logic bomb), kod otomasyon aracı (script automation tool) ya da diğer benzer materyal yerleştirmek suretiyle Pirameet’e veya SATICI’ya veya herhangi bir Pirameet kullanıcısının donanımına zarar vermeyeceğini veya kullanıcı deneyimleri üzerinde olumsuz etki yaratmak amacıyla Pirameet’i suistimal etmeyeceğini Pirameet’e erişmek için herhangi bir otomasyon aracını veya işlevini kullanmayacağını (örneğin robot, örümcek, kazıyıcı vb.), Pirameet’i veri madenciliği vb. veri toplama amaçları için kullanmayacağını ve bu amaçla hareket eden üçüncü kişilere destek vermeyeceğini,

·       İçerikleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, silmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, sergilemeyeceğini, işlemeyeceği, yayınlamayacağı, lisanslamayacağını ya da bu yönde denemeler yapmayacağını,

·       Pirameet’i hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasa dışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, başkalarının gizlilik hakkına veya özel hayatına veya mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını,

aksi takdirde söz konusu eylemlerden bizzat sorumlu olacağını gayri kabili rücu ve taahhüt eder. ALICI toplantısına dahil ettiği tüm kullanıcıların eylemlerinden sorumludur.

4.2. ALICI, hizmetin, toplantı içeriğinin(her türlü paylaşım) toplantıda yer alan diğer kişilere aktarılabileceğini, diğer kişiler tarafından kaydedilebileceğini, yayınlanabileceğini ve/veya saklanabileceğini, kopyalanabileceğini ve yerel veya harici indirebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. SATICI bu tür ihraç edilen içerikten veya bu tür depolanan içeriğin kaybından sorumlu olmayacaktır.

4.3.SATICI hizmetin işleyişinin düzgün devam etmesini sağlamak için makul çaba sarf edecektir. Ancak belirli teknik zorluklar, bakımlar, testler ya da ilgili kanunlardaki düzenleme değişikliklerini yansıtmak için yapılması gereken güncellemeler, zaman zaman geçici kesintilere yol açabilir. Bu gibi durumların olması halinde ALICI bilgilendirilecektir.

4.4.SATICI hizmetin mevcut işlevlerini ya da özelliklerini; onarma, koruma, geliştirme, hizmete yeni işlevler ya da özellikler ekleme, hizmetin işlerliğini, güvenliğini sağlamak amacıyla bilim ve teknolojideki ilerlemeleri uygulama, yasal gereklilikler gibi geçerli nedenlerle, geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

4.5.SATICI tarafından sağlanan hizmeti kullanmayı seçtiğiniz takdirde, hizmet ile ilgili tüm yükseltmeleri, hata düzeltmelerini ve diğer düzeltmeleri derhal yükleyeceğinizi kabul edersiniz.

4.6.ALICI, işbu sözleşmenin satıcı tarafı olan SATICI’nın her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasına muvafakat etmektedir. Şayet ALICI kendisine reklam, tanıtım kampanya ve ileti gönderilmesini istemiyor ise bu durumu SATICI’ya yazılı olarak bildirmelidir.

4.7.Hesabın ve parolanın gizliliği ile güvenliği ALICI’nın sorumluluğundadır. ALICI, adı ya da parolasının kaybolması ya da çalınması durumunda veya bir üçüncü tarafın hesabına yetkisiz giriş yapması durumunda SATICI’nın bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte; durumun SATICI ile hemen iletişim kurarak bildirilmesi gerekmektedir.

4.8.ALICI, satın aldığı hizmete ilişkin şikayet ve dileklerini SATICI’nın yukarıda verilen elektronik posta adresine iletebilir. Makul sürede (en geç 48saat) ALICI’ya dönüş yapılacaktır.

5.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, İÇERİKLER VE LİSANS

Fikri Mülkiyet Hakları : SATICI, Pirameet markası, ticari ad, logosu, alan adı ve Pirameet markasının diğer tüm unsurlarına ve içeriklere ilişkin tüm fikri hakların maliki ve kullanım hakkı sahibidir.

Pirameet Kullanımı İçin SATICI’ya Verilen Lisans: Bu sözleşmenin SATICI tarafından kabul edilmesi halinde SATICI’ya münhasır olmayan, devredilemez, kullanım süresiyle sınırlı bir kullanım hakkı verilir.

6.HİZMET SEÇENEKLERİ

Hizmet seçenekleri https://stk.pirameet.com.tr/ web sitesinde mevcuttur.

7. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

7.1.Hizmetlere ait paket seçenekleri, https://stk.pirameet.com.tr/#prices internet sitesinde bulunmakta olup ilan edilen liste fiyatları güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. ALICI bu paketlerden birini seçtiği takdirde, hesaplanan ve ödeme ekranına yansıtılan tutarı ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ödeme ekranına yansıtılan tutar vergiler dahil ALICI’nın ödemesi gereken tutardır.

7.2. ALICI, paket seçimi yaptıktan ve Satış Sözleşmesi ile Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup, inceleyip, onayladıktan sonra ödeme ekranına yönlendirilir ve ödeme şeklini seçer.

7.3. ALICI siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından işbu sözleşme tahtında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

7.4. ALICI’nın kredi kartı ile ödeme yapabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölüme girmesi gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekim şeklinde ödemede bulunulabilecektir.  ALICI, kredi kartı ile yaptığı bu satın alma işlemine istinaden taksitlendirmeyi ancak ve ancak bankası ile iletişime geçerek yapabilecektir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği hizmet satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

8.FATURALANDIRMA

ALICI’nın ödeme yapması müteakip fatura kesilecek ve ALICI’nın elektronik posta adresine gönderilecektir.

9. CAYMA HAKKI

9.1.ALICI hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI cayma hakkını kullandığını SATICI’nın yukarıda belirtilen e-posta adresine yazılı olarak iletmelidir. Bu halde ALICI’nın ödediği hizmet bedeli 14(ondört) gün içerisinde kendisine iade edilecektir. Cayma hakkının kullanıldığının ispat yükü ALICI üzerindedir.

9.2.Hizmet paket seçeneklerine göre belirli bir zaman süresince kullanılmaktadır. Bu sebeple, ALICI hizmeti kullandığı anda cayma hakkının sona ereceğini kabul eder. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15/ğ maddesi gereğince, Hizmet elektronik ortam üzerinden anlık olarak ifa edilen bir hizmet olduğu için hizmetin kullanılması halinde cayma hakkı bulunmamaktadır.

10. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Hizmet, satın alınan paket limiti süresince kullanılmaktadır. ALICI bir paket satın alarak, paket içeriğine göre belirlenen zaman süresince bu hizmeti kullanabilecektir. Paket ile belirlenen süre sona erdiğinde ALICI’nın kullanım hakkı sona erecektir. ALICI tekrar hizmeti kullanmak istiyorsa yeni bir paket satın almalıdır.

Satın alınan hizmet ödeme yapılması ve ödemenin onaylanması halinde kullanılabilecektir.

11.BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

11.1.İşbu Sözleşme tahtında KAM ve Müşteri arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

11.2.ALICI işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.YETKİLİ MAHKEME

12.1.ALICI bu satıştan dolayı uyuşmazlık konusundaki başvurularını, parasal sınıra göre İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti veyahut Tüketici Mahkemesine yapabilir.

12.2.İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.YÜRÜRLÜK

13 (onüç) maddeden ibaret bu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda "kabul ediyorum" kutusuna tıklanarak onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI: KAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

ALICI:

TARİH: 22-05-2024